Video

Pro­gramme: Beeth­oven, string quar­tets  F major op. 18,1 / C major op. 59,3 / c sharp minor op. 131


Pro­gramme: Beeth­oven, string quar­tets A major op. 18,5 / B flat major op. 130 


Pro­gramme: Beeth­oven, string quar­tets  G major op. 18,2 / f minor op. 95 / E flat major op. 127 


Parts from the string quar­tet fest­iv­al at Holzhau­senschloesschen Frank­furt in Novem­ber 2020